ləyaqət

ləyaqət
is. <ər.>
1. İnsanda yüksək mənəvi keyfiyyətləri göstərən xassələrin məcmusu, həmçinin bu xassələrin dəyərini dərk edən şəxsin özünə qarşı duyduğu ehtiram hissi. Yüksək insani ləyaqət. – Ağlı mədəsindən xırda gədələr; Dünyanı yedirdi öz niyyətinə; Kəsib tamahından ulu dədələr; Caladı həmişə ləyaqətinə. B. V..
2. Qabiliyyət, bacarıq, istedad, iqtidar. <Həsən ağa:> Baxım görüm nəyə ləyaqətləri var, bir əməlli qulluğa qoyum, işləsinlər. Ə. H.. Baharın xasiyyətini, ləyaqətini və evdarlığını Rəhimə bəyənib evin cəmi ixtiyarını ona verdi. S. S. A..
3. Ləyaqətlə şəklində zərf – 1) layiqli bir surətdə, layiq olduğu tərzdə. Ləyaqətlə qarşılamaq. Ləyaqətlə cavab vermək. – Nə qədər ki, gec deyil, qayıt bu yoldan, qafil; Ləyaqətlə ölməyi ömrün hünər tacı bil! X. Rza; 2) bacarıqla, lazımınca. Tapşırığı ləyaqətlə yerinə yetirmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • YAQ — Yaqui: a language of Mexico (Regional » Language Codes (3 Letters)) *** Yvelheim s Askable Questions (Internet) …   Abbreviations dictionary

  • yaq — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Yaqui …   Names of Languages ISO 639-3

  • YAQ — abbr. Yet Another Question …   Dictionary of abbreviations

  • ləyaqətli — sif. 1. Ləyaqəti olan, layiq. Mükafata ləyaqətli işçi. // Layiqli, hörmətli. <Qazı Xudayar bəyə:> Əgər səndən bədgüman və naümid olsa idim, heç bu qədər danışmağa durmaz idim sənnən. Amma xeyr, maşallah, artıq ləyaqətli adamsan. C. M.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ləyaqətsiz — sif. 1. Layiq olmayan, ləyaqəti olmayan; layiqsiz, nalayiq. Südabəyə layiq bir şey almaq üçün <Qəhrəmani və Firidunun> pulu çatmazdı, ləyaqətsizini (is.) də aparmaq mənasızdı. M. İ.. <Qadir> . . qeyzli qeyzli bu ləyaqətsiz sözləri də… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biləyaqət — sif. <fars. bi. . . və ər. liyaqət> Ləyaqətsiz, ləyaqəti olmayan. Candan qeyri yoxdur özgə nisarım; O da ki, ziyadə biləyaqətdi. Q. Z …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biləyaqət — f. və ə. ləyaqətsiz, ləyaqəti olmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ləyaqətlilik — is. Ləyaqəti olma, ləyaqətli olma; bacarıqlılıq, qabiliyyətlilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ləyaq(ət) — ə. layiq olma; layiqlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ləyaqətsizlik — is. Layiq olmayan şey və hərəkət; ədəbsizlik, nalayiqlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”